Contacteaza-ne!
Bucharest

Modificări referitoare la modul de declarare și plată a impozitului pe venit

Modificările aduse Codului Fiscal prin Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2018, schimbă radical modalitatea de impunere a veniturilor realizate de persoanele fizice, de la un sistem bazat pe emiterea deciziilor de impunere emise de organul fiscal la un sistem de autoimpunere, sistem care presupune cunoașterea legislației fiscale și contabile.
Începând cu anul 2018, toate persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură vor depune „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”- pentru declararea venitului realizat în anul 2017, precum şi pentru declararea impozitului pe venitul estimat şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice. Termenul de depunere pentru anul 2018 este 15 iulie 2018. Începând cu anul 2019, termenul de depunere este data de15 martie a fiecărui an.
Termenul de plată al obligațiilor fiscale, respectiv impozit pe venit și contribuții sociale este data de 15 martie a anului următor celui de realizare a veniturilor.
Impozitul anual datorat se stabileşte de persoanele fizice în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre următoarele:
– venitul net anual impozabilș
– câştigul net anual impozabil
Impozitul anual datorat de contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care determinarea venitului net anual se efectuează prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, se stabilește de persoanele fizice, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.
Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil astfel
– în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
– în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pot dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, astfel:
– în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
– în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
Organul fiscal competent are obligaţia calculării şi plăţii sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, depusă până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Share

STOIAN-PARTNERS SOCIETATE DE AVOCATI

STIRI

Stoian - Partners sunt în permanenţă conectaţi la evoluții legislative și instituționale

Stoian-PartnersSocietate de avocati
SP INVESTMENT
CONSULTANTS SRL