Contacteaza-ne!

SERVICII

Am dezvoltat asistența noastră cu ochii la cerințele clienților. Și am integrat totul în viziune și acțiune ”360 de grade”.
STOIAN-PARTNERS SOCIETATE DE AVOCATI

SERVICII OFERITE

Drepturile și interesele legale sunt complexe și interconectate iar noi am structurat serviciile conform acestei realităţi

Rezolvarea diferendelor (litigii, arbitraj, mediere)

Consiliere, asistență și reprezentare în toate tipurile de litigii și la toate nivelurile de jurisdicție, cum ar fi litigii:

 •  bancare
 •  fiscale
 •  privind drepturile de proprietate și alte drepturi reale
 •  de muncă
 •  administrative (contencios administrativ)
 •  litigii succesorale și de partaj al bunurilor
 •  privind executări silite, executarea garanțiilor, privind clauze abuzive
 •  privind aplicarea legislației europene și a legislației privind fondurile europene
 •  privind procedurile de insolvență, lichidări și reorganizare
SOLICITA O INTALNIRE

Redactare de proiecte de instrumente legislative, planificare strategica pe termen lung, public advocacy

STOIAN PARTNERS dispune de o expertiză extensivă în redactarea de instrumente legislative cum ar fi proiecte de lege, regulamente, statute, soft law, sprijinind astfel clienții să își structureze interesele de planificare strategică pe termen lung și asistându-i în activitatea de public advocacy a intereselor lor legale.

SOLICITA O INTALNIRE

Drept societar

 •  încorporări de societăți comerciale, inclusiv în terţe
  jurisdicţii
 •  pacte și contracte ale acţionarilor și contracte societare
 •  fuziuni și achiziţii
 •  vânzarea – cumpărarea de acţiuni și părţi sociale
 •  vânzarea – cumpărarea de active corporatiste
 •  guvernanţă corporatistă, adunări generale ale asociaţilor
  și consiliilor de administraţie
 •  contracte de management pentru administratori
SOLICITA O INTALNIRE

Drept bancar

 •  contacte și garanții bancare
 •  valori mobiliare și instrumente de plată
 •  reglementări bancare prudențiale
 •  protecția consumatorului
 •  licențe, autorizări, conformare și proceduri de control bancar
SOLICITA O INTALNIRE

Drept fiscal

 •  consiliere în legislația taxelor și impozitelor
 •  asistență și reprezentare în relație cu autoritățile de audit și control fiscal
SOLICITA O INTALNIRE

Dreptul Uniunii Europene si fonduri europene

 • consiliere în drept european comunitar și legislația fondurilor europene
 • asistență și reprezentare în fața agențiilor locale și guvernamentale
SOLICITA O INTALNIRE

Drept penal comercial, drept penal, azil si extradare pasiva

 • consiliere în drept penal comercial și drept penal
 • asistență și reprezentare în proceduri penale, de azil și extrădare pasivă
SOLICITA O INTALNIRE

Digitalizare, semnatura electronica, protectia datelor personale, securitate cibernetica, forensic

 •  consiliere și asistență în domeniul digitalizării și semnăturii electronice
 •  consiliere și asistență în domeniul protecției datelor personale, securitate cibernetică și servicii de forensic
SOLICITA O INTALNIRE

STOIAN-PARTNERS SOCIETATE DE AVOCATI

STIRI

Stoian - Partners sunt în permanenţă conectaţi la evoluții legislative și instituționale

Stoian-PartnersSocietate de avocati
SP INVESTMENT
CONSULTANTS SRL